Oversiktskart - Kjaglidalen

Beskrivelse

Dal i Bærum kommune, naturreservat fra 2002. Går i nord over i Djupedalen (Hole kommune), og ender ved Bjørum sag i sør. Isielva renner gjennom dalen. Rikt fugle- og planteliv. Den sjeldne gulveisen, som ble kåret til Bærums kommuneblomst, finnes her.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Kjaglidalen