#853: Bjørum sag

Moh.: 95 m

Oversiktskart - Bjørum sag

Beskrivelse

Nedlagt sagbruk ved Isielven nederst i Kjaglidalen. Her ble elven demmet opp da sagbruket ble bygget i 1855. Tømmer fra Krokskogen og Isidalen ble fløtet ned elven. Etter krigen ble en del av tømmeret fraktet med tømmerbil fra Bjørum til Follum ved Hønefoss. Den gangen hadde ikke tømmerbilen kran, så stokkene måttes lempes på plass manuelt. Sagen har hatt mange eiere frem til driften ble innstilt i 1964. Damkonstruksjonene står fortsatt, men bygningene ser snart ut til å være jevnet med jorden (2008).

Bjørum sag er med sin beliggenhet nederst i Kjaglidalen en fin innfallsport til Krokskogen sommerstid. Det er en liten parkeringsplass med plass til åtte til ti biler her, nesten rett under E16. Det går blåmerket rute på skogsbilveien på vestsiden av Isielva herfra.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Bjørum sag