#71: Haslumseter kapell

Område: Bærumsmarka
Moh.: 393 m
Steder i nærheten [ Brunkollen Hestemyra ]

Oppslagstavle

Mange på vollen i dag

Ingen åpningstider registrert for i dag.

Haslumseter kapell har gudstjeneste hver søndag kl. 12.00, med servering før gudstjenesten fra kl. 10.30 og etter gudstjenesten til kl. 14.00. Stengt i skolens ferier.

  • Bestyrere/hytteverter: Stian Wirgenes
  • E-post: stian@haslumseter.no
  • Telefon: 911 28 204
  • Servering
  • Egen hjemmeside

Oversiktskart - Haslumseter kapell

Beskrivelse

Planen om å få et skogskapell også i den vestlige del av marka fremkom trolig som en følge av at Nordmarkskapellet hadde vist behovet for et slikt samlingssted.

Høsten 1942 tok stud.teol Leif Aagaard initiativet til et møte for å drøfte mulighetene for å reise et kapell. I dette første møtet deltok blant annet pastor Johannes Smidt, pastor H. C. Christie, cand.teol. E. Koren og disponent A. Ranhoff.

En foreløpig oppnevnt komité innkalte til generalforsamling den 8. desember 1942. Denne valgte et representantskap på 20 medlemmer, samt forskjellige komiteér: hovedkomité med hovedagent Rolf Lykken som formann, finanskomité med disponent Sigurd Iversen som formann og en propagandakomité, bestående av dir. Thor Bjørn Schyberg og Ragnvald Iversen. Innsamling av midler ble satt i gang høsten 1943 og resulterte i et samlet beløp på ca. kr. 43 000.

Kapellet stod helt ferdig først i 1969. Siden da har kapellet vært drevet på frivillig basis av menighetsfolk og speidere. Kapellet eies av menighetene i Bærum og Oslo vest. Representanter fra disse utgjør representantskapet, som velger et styre. Styret står for driften ved å oppnevne et husmor-/husfar-team, som deler ansvaret for gudstjenesteavviklingen. Kapellet leies ut til speidere, grupper og foreninger i helgene, og disse er behjelpelige under gudstjenesten og med serveringen. Styret har også ansvaret for å skaffe talere og organister.

Ankomst

Det går veier og stier inn til kapellet, og vinterstid går flere av Skiforeningens løyper rett forbi. Kapellet ligger i et av de mest trafikkerte områdene av Bærumsmarka vinterstid.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Haslumseter kapell