Oversiktskart - Gjelleråsen

Beskrivelse

Ås øst for Stovner i Gjelleråsmarka (Skedsmo kommune). Også kalt Lauvåsen. Det går både stier og løyper opp til toppen fra Tangerud, Lahaugmoen, Gullhaug og Skillebekk. På toppen var det i eldre tider en krigsvarde.

På nordsiden av åsen møtes riksvei 4 og riksvei 22, og dette punktet er et viktig veikryss. Herfra går det sykkelruter på gang- og sykkelveier i flere retninger.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Gjelleråsen