Oversiktskart - Skriverberget

Beskrivelse

Skriverberget ligger ved den gamle ferdelseveien fra Fossum til Lommedalen. Stedet har fått sitt navn fordi mange forbipasserende har risset sine initialer og årstall i berget. Bergarten er basalt med lag av agglomerat og sandstein, og det er det øvre forvitringssjiktet som gjør berget lett å risse i. Respekter stedet og ikke ødelegg de gamle inskripsjonene!

Den eldste inskripsjonen er "1786 HMS" med mineralmerket for jern over. Kanskje hadde personen bak initialene HMS noe med Bærum jernverk å gjøre?

Det er såvel sti- som løypekryss ved Skriverberget.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Skriverberget