#896: Høgsmåsan

Moh.: 245 m
Steder i nærheten [ Ringdalshytta Tæruddalen ]

Oversiktskart - Høgsmåsan

Beskrivelse

Naturreservat med furumoer og myrer. Den sydlige delen ligger i Skedsmo, mens den nordlige ligger i Gjerdrum. Området ble fredet 4/9-1981 og er på 707 mål. Meget kjent spillsted. Om vinteren går skiløypen mellom Tæruddalen og Ringdalshytta over Høgsmåsan. Den samme traséen er også blåmerket for ferdsel i sommerhalvåret, men stien er lagt til vestsiden av myrområdet.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Høgsmåsan