Oversiktskart - Flisbanen

Beskrivelse

Løypekryss langs løypa mellom Mylla sag og Grønntjern oppe i lia over Svartbekken. Navnet flisbanen stammer fra gamle almenningskart over området. Navnets betydning er noe uvisst. En forklaring er at en flisbane lager "takflis" på det vis at to tømmerstokker ligger parallelt. Det er kuttet tverrskår i stokkene ved hver flislengde, og en hest trekker en kjempestor høvel langs stokkene og takflisene spruter ut. En annen mulig årsak til at dette stedet heter "Flisbanen", er cellulosefabrikken, som lå der Mylla sag etter hvert kom. Mylla sag tok nemlig over for cellulosefabrikken på samme tomt. Dette var en råvareleverandør av tremasse, dvs. høvelspon til papirproduksjon. De produserte høvelspon som ble fraktet ned til jernbanen og derfra videre med tog til cellulosefabrikker.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Flisbanen