#908: Madserud

Område: Bærumsmarka
Moh.: 140 m

Oversiktskart - Madserud

Beskrivelse

Tidligere husmannsplass under Nedre Haga gård i Bærum kommune. Plassen er første gang nevnt i folketellingen i 1865, avmerket på kart fra 1882. Navnet stammer antagelig fra mannsnavnet Mads, sannsynligvis navnet på han som ryddet plassen.

Julaften 2005 brant hovedhuset ned. Et uthus ble stående igjen. Paret som bodde der klarte å redde seg ut, kun med lettere skader.

Grunneieren på Nedre Haga gård søkte om å få gjenoppbygge plassen, og fikk i 2010 tillatelse av kommunen. Byggearbeidene startet, og det var håp om at det nye huset kunne så ferdig i løpet av samme året.

Det er satt ut en besetning med gammelnorsk spelsau for å gjenopprette det opprinnelige kulturlandskapet rundt plassen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Madserud