#909: Lund

Type: Markaplass
Område: Bærumsmarka
Moh.: 175 m

Oversiktskart - Lund

Beskrivelse

Gammel husmannsplass under Øvre Haga. Østre eller Gamle Lund lå på den andre siden av stien bak huset. Borte ved Lundbekken lå badstua. Folketellingen fra 1865 forteller at det da bodde en familie på seks personer på Østre Lund og en familie på fem på Vestre. Husholdningene hadde hver sin ku og dyrket bygg, havre og poteter. Rydningsrøysene ovenfor Lundplassen forteller om gammelt åkerland. For tidligere tiders redskaper var den sandholdige jorden å foretrekke. Innmarken ved Lund er utvidet vesentlig de siste årene ved nydyrking.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Lund