#913: Bønnerudtjern

Moh.: 445 m

Oversiktskart - Bønnerudtjern

Beskrivelse

Tjern mellom Kleivstua og Retthelltjern. Grenadertraséen mellom Kleivstua og Løvlia går over tjernet. I likhet med flere andre tjern i området ble også Bønnerudtjern i tidligere tider demmet opp for å gi vann til en mølle i Kleivbekken. Steindemningen kan sees i dag.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Bønnerudtjern