#928: Ringnes

Moh.: 192 m

Oversiktskart - Ringnes

Beskrivelse

Søndre Ringnes ligger på den sydvestre siden av Solbergveien i Skedsmo kommune. På den andre siden av veien starter skogsbilveien innover i Marka. Nordre Ringnes ligger noen få hundre meter innover denne veien.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Ringnes