#932: Jordmyrane

Moh.: 310 m

Oversiktskart - Jordmyrane

Beskrivelse

Stort myrområde 2 km nordvest for Ringdalshytta i Gjerdrum kommune. Det går skogsbilvei fra Ringdalshytta forbi på østsiden. Det prepareres skiløyper på den om vinteren. Om våren er det tiuren som har sitt revir her. Et stykke ut på sommeren kan det være bra med multer på dette myrområdet!Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Jordmyrane