#934: Rustan

Område: Vestmarka
Moh.: 371 m

Oversiktskart - Rustan

Beskrivelse

Nedlagt militærleir i Asker kommune øst for Store Sandungen. Løvenskiold har nå (2007) kjøpt tilbake området etter at det fra 1957 har vært disponert av Asker batteri i NIKE-bataljonen og senere Stor-Oslo Heimevernsdistrikt (HV-02).

Innenfor gjerdet ligger også den nedlagte og fraflyttede Øvre Rustan gård. Opprinnelig het den Lille Rustan, men skiftet navn rundt 1890. Folkene på Rustan ble i eldre tider kalt "buser" fordi de bodde langt til skogs og holdt seg for seg selv. Fra 1890-årene var Rustan utfartssted for skiløpere. Leilendingene på Rustan tjente en del på dette, og de fikk etter hvert råd til å kjøpe sine egne gårder.

Det er nå planer om å ruste opp det over 100 mål store utskytningsområdet, og etter at gjerdet og andre rester etter de militære installasjonene er fjernet, kan det være aktuelt å åpne et serveringssted her for turfolket.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Rustan