#948: Homledal

Moh.: 245 m

Oversiktskart - Homledal

Beskrivelse

Innfallsport til Krokskogen fra vest. Ligger nær Skar i Hole kommune, ca 4 km syd for Sollihøgda ved E16. Adkomst fra Sollihøgda: Kjør E16 (sykkelsti på vestsiden) og ta av til den gamle veien (RV285). Følg denne inntil den kommer (nesten) ut på E16 igjen. Skogsbilveien starter da på høyre side (østsiden) av E16.

Da Ringeriksveien ble anlagt i 1860 var Homledal skysstasjon langs veien. Gården Homledal ligger nå på vestsiden av E16. Her er utsikten over Holsfjorden oppkalt etter kong Karl Johan og Dronning Désirées datter (Kronprinsesse Sophie): Kronprinsessens utsikt.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Homledal