#951: Ørfiske gård

Type: Markaplass
Område: Nordmarka syd
Moh.: 352 m

Oversiktskart - Ørfiske gård

Beskrivelse

Ligger ved nordenden av vannet Ørfiske. Plassen skal være ryddet i siste halvdel av 1600-tallet under finneinnvandringen østfra til store deler av Oslomarka. Det er uvisst om Ørfiske er en såkalt finneplass. Plassen ble utskilt som eget i bruk i 1796, etter lenge å ha hørt under gården Døli i Hakadal. Nå er Ørfiske gård i privat eie (Klaveness).Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Ørfiske gård