Oversiktskart - Gjermåa

Beskrivelse

Bielv til Leira fra vest i Gjerdrum kommune, Akershus, 25 km lang. Den kommer fra områdene vest for Engelstadkampen i Romeriksåsene og danner vannet Storøyungen. Øvre delen danner på en strekning kommunegrensen mellom Nannestad og Nittedal. Langs elven er det flere fosser som tidligere har drevet kverner, samt mindre kraftverk. (Kilde: Store Norske Leksikon).Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Gjermåa