Oversiktskart - Elneshøgda

Beskrivelse

Høydedrag i Nittedal. Platået på toppen preges av lyng og myrer. Tidligere kjentmannspost. Trigonometrisk tårn på toppen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Elneshøgda