#972: Anderstjern

Område: Nordmarka nord
Moh.: 365 m

Oversiktskart - Anderstjern

Beskrivelse

To tjern som ligger hver sin kommune. Det nordre ligger i Nittedal, mens det søndre ligger i Oslo. Det går både skogsbilvei og skiløyper forbi tjernene. Løypene går mot Stålmyra, Trehørningen eller Mago. Tidligere hadde Anderstjernene utløp østover mot Nordvannet og Nittedal, men på begynnelsen av 1900-tallet ble vannveien omdirigert sydover mot hovedstaden som trengte mer vann. Fra det søndre tjernet går den første av mange tunneler sydover.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Anderstjern