#98: Pershusvann

Område: Nordmarka nord
Moh.: 499 m

Oversiktskart - Pershusvann

Beskrivelse

Pershusvann er vann nummer fem i Nordmarksvassdraget, som munner ut i Akerselva. Vannet ligger under Pershusfjellets stupbratte åssider i vest, men med mer vennlig strandlinje i øst.

Pershusvann henger helt sammen med Buvann i nord, med bare et lite sund som skille. I syd er det en vanlig steinkistedam som vanlig var i hele Nordmarksvassdraget. Demningen ble utbedret i 1984 ifølge påskrifter i sementen på dammen. Elvestubben ned i Finntjern er ikke lange biten, men har sjelden nok vannføring til at de mange kanofarerne på dise trakter kan ta seg fram her. Heldigvis er det god trillesti fra østsiden av dammen og ned til Finntjern.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Pershusvann