#981: Eikestøa

Område: Vestmarka
Moh.: 320 m

Oversiktskart - Eikestøa

Beskrivelse

Eikestøa ligger omtrent på midten langs østsiden av Store Sandungen. Etter frigivelsen av Vestmarkas største vann for friluftsformål kan man regne med at dette er et sted som vil bli svært populært. Her er fine teltplasser og fint å bade. Fiske er det også muligheter for. Dessuten ligger stedet svært usjenert til i forhold til allfarvei.

Her var tidligere Rustan-folkets båtplass, og der var det sagbruk som ble drevet av dampmaskin (lokomobil) på 1920-tallet. Sagtomten ligger nå under vann, men det er tufter etter tre hytter der. En ble kalt Duluth, bosted i USA for mange utvandrede askerbøringer. Hyttene ble brukt som husvære for tømmerhuggere i arbeidsuken, men har sannsynligvis også vært brukt av dem som arbeidet på sagbruket.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Eikestøa