#986: Lushaugen

Type: Topp, ås
Område: Hadelandsåsene
Moh.: 812 m

Oversiktskart - Lushaugen

Beskrivelse

Ås på grensen mellom Akershus (Hurdal kommune) og Oppland (Gran kommune). Toppen er Grans høyeste og Akershus' nest høyeste punkt (812,2 moh.). Bare Fjellsjøkampen i Hurdal er høyere (812,3 moh.) i Akershus.

Lushaugen ligger 4 kilometer sørøst for Lygna i Tingelstad Almenning. Almenningen bygde et ca. 12 meter høyt brannvakttårn her på 1930-tallet. I 1937 ble det bygget ei hytte som skogbrannvokteren bodde i. Hytta ble i 1961 utlånt til Hadeland Orienteringslag, som drev servering for skigåere fram til 1971. Hytta er nå i privat eie. Tårnet ble revet i 1960.

2. september 2018 åpnet DNT Hadeland et nytt tårn her. Lushaugtårnet er 15 meter høgt og har 4 platåer. Fra toppen av tårnet kan du se store deler av Østlandet. Herfra har du fantastisk utsikt mot topper i Jotunheimen og Rondane, du ser Norefjell og Gaustatoppen, du har utsikt mot Gjøvik, Hedmark og nærmest til Sverige. Sørover kan en se hele Øståsen, og mot Romerike og Oslo. På toppen er det også ei bok en kan skrive seg inn i.

DNT Hadeland eier tårnet og har hatt prosjektledelsen. SpareBankstiftelsen Gran har finansiert hele prosjektet. Tårnet er bygd i et godt samarbeid med grunneieren, Brandbu og Tingelstad almenning.

Lushaugen ligger inne i det blåmerkede rutenettet og adkomsten er derfor problemfri både fra Lygna og Malsjøsæter. Om vinteren går det en kort, men bratt løype opp hit fra Lushaughytta, som Hadeland O-lag driver.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Lushaugen