#99: Lathus

Type: Markaplass
Område: Bærumsmarka
Moh.: 170 m

Oversiktskart - Lathus

Beskrivelse

Lathus er en gammel husmannsplass noen hundre meter nord for Fossum idrettsanlegg, langs lysløypa. Fra folketellingene i 1815, 1825 og 1835 er plassen oppført som "Ladhuus". Lade eller bare "la" ble før brukt mye på låver, fot eksempel Ankerlaet som lå like ved Fossumveien og Tårnlaet ved Grini. Sannsynligheten taler for at Fossumgården har hatt en lade eller utløe her, før plassen "Ladhus" så dagens lys. I 1851 var Paul Lathus husmann på plassen. Om Paul trodde på nissen skal være usagt, men "Nissen på lathus" er en kjent sagnfigur. Våningshuset og driftsbygningen på Lathus forfalt i mange år, inntil Løvenskiold bestemte seg for å restaurere bygningene som sitt bidrag til kulturminneåret 1997. Stedet leies nå bort som bolighus.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Lathus