Oversiktskart - Høgkorset

Beskrivelse

Høgkorset ligger på toppen av åsen mellom Brandbu og Eina, rett NNV for Lygna. Det går skiløype 489 fra Hengedyhaugen til Åstjern der det er raskt å ta en avstikker opp på toppen. Følg kraftlinja til mast 157, rett vinkel mot toppen.

Dette er et trigonometrisk punkt med merke etter tårn. En støpt «varde». Toppen er skogkledd, men litt utsikt får en ved å gå litt rundt.

Om sommeren, gå fra Elkensætervegen mellom Lygnabakken – Kjølvegen over Elkensætera. Følg kraftlinja til mast 157. Derfra i rett vinkel til toppen. Kan også gå fra Hengedyvegen og følge kraftlinja til samme mast.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Høgkorset