#995: Ullvildsdalen

Område: Hadelandsåsene
Moh.: 575 m

Oversiktskart - Ullvildsdalen

Beskrivelse

Innfallsport til løypesystemet på Hadelandsåsen. Bomveg fra Gran, Sagvollvegen. Brøytet P-plass om vinteren som ligger der løypa fra Lushaugen møter Sagvollvegen. Videre sørover går det løype til Sagvollstallen og Koperud.

Skiløypa Gjøvik - Oslo krysser her.

Flere sykkelruter starter herfra. Blåmerket sommerrute går til Framstadsæterfjellet og Lynnebakken.

Kolkinnsætra ligger øst for P-plassen (se bilde), og kalles også for Storljuget. Thor Lysenstøen, som bodde på Hadeland frem til 1968, kunne i 2017 fortelle om opprinnelsen til dette navnet: "Den setra du ser på bildet, eide Petter Kolkinn (lokal uttale: Petter Køllkjinn). Han var vel nærmest for en skraphandler å regne, og jeg haiket med ham når han kom med hest og kjerre på skoleveien i 1960-68, da vi bodde på Hadeland. Han var kjent for å ljuge en del, blant annet hadde han en amerikakikkert han kunne se rundt hjørner og i vinkel med. Han kunne stå vendt vestover og se vedutvisningen som lå østover. Dessverre brant kikkerten opp da skjulet på Kolkinn gård brant ned. Men slike historier festet seg jo lokalt, og navnet på setra ved Ullvildsdalen ble Storljuget."Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Ullvildsdalen