I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Les mer om Markadatabasen.

Steder: Krigsminne
Nr Navn Område Bilder Moh.
Vestmarka
2228 Asker skytebane Vestmarka 256
2217 Radiostasjonen Pipit - Bråtan gård Vestmarka 333
Krokskogen - Hole
2148 Etcetera Krokskogen - Hole 432
2213 Radiostasjonen Meton - Holmevassbu Krokskogen - Hole 323
2221 Slippsted Bjørn - Atjern Krokskogen - Hole 540
2212 Slippsted Hans - Hellerudmyra Krokskogen - Hole 423
2223 Slippsted Harald - Merratjern Krokskogen - Hole 493
2224 Slippsted Knut - Stormyrtjern Krokskogen - Hole 495
2146 Slippsted Setervann Krokskogen - Hole 452
Nordmarka syd
2206 Radiostasjonen Kari Nordmarka syd 163
2219 Radiostasjonen Sparrow - Gran gård Nordmarka syd 199
Nordmarka nord
2149 Auretjernskoia Nordmarka nord 483
2208 Feltvakt Almedalen Nordmarka nord 417
2225 Lurikoia - Båhus Branntjern Nordmarka nord 569
2157 Radiostasjonen Gullfax Nordmarka nord 461
2227 Slippsted Anders - Grasdalskollen Nordmarka nord 605
2218 Slippsted Bittern - Kjerkeberget Nordmarka nord 593
2209 Slippsted Jan - Grønntjern Nordmarka nord 598
2220 Slippsted Odd – Finnerudsetra Nordmarka nord 490
2215 Slippsted Oskar - Båhusseter Nordmarka nord 532
2211 Slippsted Oskar - Lauvputten Nordmarka nord 524
2214 Slippsted Sigurd - Hakklokroktjern Nordmarka nord 443
Romeriksåsene - Nannestad
2207 Radiostasjonen Beta - Rudsetra Romeriksåsene - Nannestad 435
2147 Skarudhytta Romeriksåsene - Nannestad 195
2216 Slippsted Langpiperen Romeriksåsene - Nannestad 541
2210 Slippsted Tore - Langvatnet Romeriksåsene - Nannestad 497
Østmarka
2155 Slippsted Akeleie Østmarka 306
2222 Tangen gård Østmarka 203
2156 Våpenlager Åmotdammen Østmarka 257
Hurdal - Feiring
2152 Slippsted Anemone Hurdal - Feiring 425
2151 Slippsted Lomtjennshøgda Hurdal - Feiring 539
Totenåsen
2150 Slippsted Vindflomyrene Totenåsen 595
Finnemarka
2226 Slippsted Snøkollen Finnemarka 660

33 steder vist.