I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Les mer om Markadatabasen.

Steder: Vik, bukt, holme
Nr Navn Område Bilder Moh.
Vestmarka
981 Eikestøa Vestmarka 320
1815 Tømmervika Vestmarka 145
Krokskogen - Hole
679 Geitøya Krokskogen - Hole 569
387 Jonsetangen Krokskogen - Hole 564
Nordmarka nord
82 Belgen Nordmarka nord 448
678 Bystøa Nordmarka nord 390
680 Gjerdingkalven Nordmarka nord 448
1934 Hakklokalven Nordmarka nord 372
681 Hollendertangen Nordmarka nord 452
682 Leveringsvika Nordmarka nord 464
683 Magovika Nordmarka nord 372
684 Målvika Nordmarka nord 464
685 Sandbekkvika Nordmarka nord 390
841 Skysskafferodden Nordmarka nord 405
Romeriksåsene - Nannestad
1695 Monsrudvika Romeriksåsene - Nannestad 234
Hadelandsåsene
1105 Ulsnestangen Hadelandsåsene 134

16 steder vist.