I Markadatabasen finner du informasjon om en rekke stuer og hytter. Du kan bl.a. se hvor de ligger, hvordan du kommer deg dit, og når de har åpent. Åpningstidene finner du på denne siden.

Søk etter stuer
Vis stue nummer

Nordmarka nord

Området er preget av flere store vann som alle er en del av Akerselvas nedslagsfelt, med Ølja som første vann i dette vassdraget. Mange av de aller største og mest kjente og sagnomsuste av Markaplassene ligger her, f.eks. Gjerdingen, Katnosa, Sandungen og Hakloa.

Området er rikt på kulturminner, f.eks. helt tilbake til finneinnvandringen i det syttende århundret, skogsdrift og kølabrenning, seterdriften før krigen og ikke minst krigsårene der Milorg hadde flere "celler" i området.

Området har unike muligheter for friluftsliv sommer som vinter, f.eks. fiske, småviltjakt, sykkelturer, kanoturer, fotturer og skiturer i vinterhalvåret (som forøvrig kan strekke seg fra slutten av oktober til slutten av mai i deler av området!).

Store deler av området ligger innenfor eiendommen til Løvenskiold, mens noen deler av området også er allmenningsskog. Dette betyr at det er noe forskjellige regler for ferdsel, jakt og fiske for området sett under ett.

De beste innfallsportene for turer i området er fra øst, nord og nordvest

Les mer om Markadatabasen.

Stuer og hytter - Nordmarka nord
Nr Navn Org Bilder Moh.
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
34 Tverrsjøstallen Diverse 520
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
4 Sandvikshytta Skiforeningen 466
3 Katnosdammen DNT 470
15 Sinnerdammen DNT 486
Svartbekken - Bislingen
Fra Vestbygda (Svartbekken) og opp til Bislingflaka
27 Rajebråthytta Diverse 462
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
146 Trantjern gård Skiforeningen 542
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
11 Gørjahytta Skiforeningen 378

7 stuer vist.