I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke sykkelruter innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste rutene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet.

Søk etter ruter
Vis rute nummer

Vestmarka

Området er lite og til dels inneklemt med bratte åser på flere kanter unntatt i nord, der Vestmarka glir rett over i Krokskogen ved Sollihøgda.

De beste utgangspunktene for turer finner man enten inn fra forskjellige steder langs E16, f.eks. Tanum/Kattås/Vestmarksetra, Skui, Skoglund, Sollihøgda m.fl. Ellers også videre langs E18, f.eks. Sem, Solli, Tranby, Lier og opp langs Syllingdalen.

Området brukes flittig av de store befolkningsgruppene som sokner til området, og kanskje særlig om vinteren.

I tillegg til Skiforeningen prepareres det i dette området av både Lier, Asker og Bærum kommune.

Det var dr. Elling Holst som ga navn til Vestmarka, I 1896 skrev han: "Den høie aas og skogstrekning mellem Bærum i øst og Holsfjorden i vest og som styrter steilt af med Asker og Lier i den vakre rad af koller, Skaugumsaasen, Bergsaasen og Kroftkollen, har intet navn. Jeg foreslaar at kalde den Vestmarken, et navn i lighed med Nordmarken."

Les mer om Markadatabasen.

Sykkelruter - Vestmarka
Nr Navn Type Bilder Distanse
Vestmarka
406 Asdøltjern - Haukelia Skogsbilvei/turvei 2.6 km
247 Asdøltjern - Store Sandungen (Vestmarka) Skogsbilvei/turvei 4.0 km
619 Asker - Heggedal Offentlig vei 7.3 km
610 Asker - Jansløkka skole Offentlig vei 2.1 km
615 Asker - Semsvannet Offentlig vei 3.1 km
623 Asker - Solli gård Offentlig vei 7.7 km
620 Asker - Vardåsen skole Offentlig vei 3.7 km
617 Asker - Vettre Offentlig vei 3.0 km
409 Enger - Asdøltjern Skogsbilvei/turvei 4.3 km
545 Enger - Vannverksbommen Offentlig vei 5.5 km
240 Furuholmen - Damvann Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.6 km
238 Furuholmen - Grønland Skogsbilvei/turvei 4.9 km
239 Furuholmen - Store Sandungen (Vestmarka) Skogsbilvei/turvei 3.4 km
441 Heia - Dikemark Offentlig vei 4.4 km
438 Heia - Gjellebekk Offentlig vei 1.8 km
388 Heia - Semsvannet Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 8.2 km
257 Heia - Solli gård Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.0 km
621 Heia - Vardåsen skole Offentlig vei 3.6 km
614 Holmen - Hvalstad Offentlig vei 1.5 km
618 Holmen - Vettre Offentlig vei 3.7 km
383 Horni - Jordbru Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 1.5 km
384 Horni - Kattås Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.1 km
616 Hvalstad - Jansløkka skole Offentlig vei 1.8 km
609 Jansløkka skole - Semsvannet Offentlig vei 1.4 km
382 Jordbru - Kattås Trillesti/løypetrasé 2.7 km
1014 Kattås - Ringikastet - Vestmarksetra Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 1.8 km
379 Kattås - Vestmarksetra Offentlig vei 1.1 km
408 Kraft - Moldkastet Skogsbilvei/turvei 5.3 km
248 Kraft - Solli gård Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.0 km
446 Lierbyen - Reistad Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.0 km
612 Nesbru - Holmen Offentlig vei 1.5 km
613 Nesbru - Hvalstad Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 1.7 km
242 Semsvannet - Furuholmen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.9 km
244 Semsvannet - Solli gård Offentlig vei 6.5 km
243 Semsvannet - Store Sandungen (Vestmarka) Skogsbilvei/turvei 5.7 km
234 Skoglund - Sollihøgda Offentlig vei 3.2 km
235 Skoglund - Svartvann Skogsbilvei/turvei 4.0 km
386 Skui - Bjørum sag Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.0 km
380 Skui - Horni Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.0 km
387 Skui - Jordbru Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.9 km
828 Skui - Rykkinn - Bærums Verk Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.9 km
404 Skui - Svartvann Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.1 km
381 Skui - Tanumplatået - Jordbru Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.2 km
827 Skui - Vøyenenga Offentlig vei 3.3 km
246 Solli gård - Asdøltjern Skogsbilvei/turvei 3.6 km
245 Solli gård - Store Sandungen (Vestmarka) Skogsbilvei/turvei 6.6 km
879 Store Sandungen (Vestmarka) - Bergsåsen Skogsbilvei/turvei 3.3 km
241 Store Sandungen (Vestmarka) - Damvann Skogsbilvei/turvei 3.2 km
410 Store Sandungen - Engersetra Skogsbilvei/turvei 2.8 km
403 Svartvann - Grønland Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.3 km
378 Tanum kirke - Horni Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.0 km
377 Tanum kirke - Kattås Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.5 km
485 Tanum kirke - Vøyenenga Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 2.0 km
447 Tranby - Damtjern - Gjellebekk Offentlig vei 3.0 km
544 Tranby - Enger Offentlig vei 11.0 km
439 Tranby - Gjellebekk skanse - Gjellebekk Offentlig vei 3.3 km
407 Tranby - Kraft Offentlig vei 3.6 km
546 Vannverksbommen - Homledal Offentlig vei 7.4 km
237 Vestmarksetra - Furuholmen Skogsbilvei/turvei 1.1 km
236 Vestmarksetra - Grønland Skogsbilvei/turvei 4.9 km
1013 Vestmarksetra - Ringikastet - Jordbru Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 3.3 km

61 ruter vist, total distanse 229.9 km.