I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke sykkelruter innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste rutene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet.

Søk etter ruter
Vis rute nummer

Vestmarka

Området er lite og til dels inneklemt med bratte åser på flere kanter unntatt i nord, der Vestmarka glir rett over i Krokskogen ved Sollihøgda.

De beste utgangspunktene for turer finner man enten inn fra forskjellige steder langs E16, f.eks. Tanum/Kattås/Vestmarksetra, Skui, Skoglund, Sollihøgda m.fl. Ellers også videre langs E18, f.eks. Sem, Solli, Tranby, Lier og opp langs Syllingdalen.

Området brukes flittig av de store befolkningsgruppene som sokner til området, og kanskje særlig om vinteren.

I tillegg til Skiforeningen prepareres det i dette området av både Lier, Asker og Bærum kommune.

Det var dr. Elling Holst som ga navn til Vestmarka, I 1896 skrev han: "Den høie aas og skogstrekning mellem Bærum i øst og Holsfjorden i vest og som styrter steilt af med Asker og Lier i den vakre rad af koller, Skaugumsaasen, Bergsaasen og Kroftkollen, har intet navn. Jeg foreslaar at kalde den Vestmarken, et navn i lighed med Nordmarken."

Les mer om Markadatabasen.

Sykkelruter - Vestmarka: Offentlig vei
Nr Navn Bilder Distanse
Vestmarka
619 Asker - Heggedal 7.3 km
610 Asker - Jansløkka skole 2.1 km
615 Asker - Semsvannet 3.1 km
623 Asker - Solli gård 7.7 km
620 Asker - Vardåsen skole 3.7 km
617 Asker - Vettre 3.0 km
545 Enger - Vannverksbommen 5.5 km
441 Heia - Dikemark 4.4 km
438 Heia - Gjellebekk 1.8 km
621 Heia - Vardåsen skole 3.6 km
614 Holmen - Hvalstad 1.5 km
618 Holmen - Vettre 3.7 km
616 Hvalstad - Jansløkka skole 1.8 km
609 Jansløkka skole - Semsvannet 1.4 km
379 Kattås - Vestmarksetra 1.1 km
612 Nesbru - Holmen 1.5 km
244 Semsvannet - Solli gård 6.5 km
234 Skoglund - Sollihøgda 3.2 km
827 Skui - Vøyenenga 3.3 km
447 Tranby - Damtjern - Gjellebekk 3.0 km
544 Tranby - Enger 11.0 km
439 Tranby - Gjellebekk skanse - Gjellebekk 3.3 km
407 Tranby - Kraft 3.6 km
546 Vannverksbommen - Homledal 7.4 km

24 ruter vist, total distanse 94.5 km.