I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke sykkelruter innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste rutene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet.

Søk etter ruter
Vis rute nummer

Vestmarka

Området er lite og til dels inneklemt med bratte åser på flere kanter unntatt i nord, der Vestmarka glir rett over i Krokskogen ved Sollihøgda.

De beste utgangspunktene for turer finner man enten inn fra forskjellige steder langs E16, f.eks. Tanum/Kattås/Vestmarksetra, Skui, Skoglund, Sollihøgda m.fl. Ellers også videre langs E18, f.eks. Sem, Solli, Tranby, Lier og opp langs Syllingdalen.

Området brukes flittig av de store befolkningsgruppene som sokner til området, og kanskje særlig om vinteren.

I tillegg til Skiforeningen prepareres det i dette området av både Lier, Asker og Bærum kommune.

Det var dr. Elling Holst som ga navn til Vestmarka, I 1896 skrev han: "Den høie aas og skogstrekning mellem Bærum i øst og Holsfjorden i vest og som styrter steilt af med Asker og Lier i den vakre rad af koller, Skaugumsaasen, Bergsaasen og Kroftkollen, har intet navn. Jeg foreslaar at kalde den Vestmarken, et navn i lighed med Nordmarken."

Les mer om Markadatabasen.

Sykkelruter - Vestmarka: Blandet underlag
Nr Navn Type Bilder Distanse
Vestmarka
240 Furuholmen - Damvann Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.6 km
388 Heia - Semsvannet Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 8.2 km
257 Heia - Solli gård Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.0 km
383 Horni - Jordbru Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 1.5 km
384 Horni - Kattås Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.1 km
1014 Kattås - Ringikastet - Vestmarksetra Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 1.8 km
248 Kraft - Solli gård Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.0 km
446 Lierbyen - Reistad Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.0 km
613 Nesbru - Hvalstad Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 1.7 km
242 Semsvannet - Furuholmen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.9 km
386 Skui - Bjørum sag Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.0 km
380 Skui - Horni Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.0 km
387 Skui - Jordbru Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.9 km
828 Skui - Rykkinn - Bærums Verk Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.9 km
404 Skui - Svartvann Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.1 km
381 Skui - Tanumplatået - Jordbru Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.2 km
403 Svartvann - Grønland Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.3 km
378 Tanum kirke - Horni Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.0 km
377 Tanum kirke - Kattås Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.5 km
485 Tanum kirke - Vøyenenga Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 2.0 km
1013 Vestmarksetra - Ringikastet - Jordbru Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 3.3 km

21 ruter vist, total distanse 73 km.