I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke sykkelruter innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste rutene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet.

Søk etter ruter
Vis rute nummer

Gjøvik, Toten og Land

Området er svært stort og har en del større og mindre tettsteder med lokale nærområder som folk her gjerne benytter. F.eks. Gjøvik i nord med Gjøvikmarka, Biri, Snertingdal, Hov i Land i vest samt Raufoss, Reinsvoll, Bruflat, Eina m.fl. i øst. Rv4 går gjennom noen av disse tettstedene og deler dermed opp området på en naturlig måte.

Området har mye å by på og ikke minst mye flott kulturlandskap som glir vakkert over i skogsterreng. Gjøvik-Oslo-skiløypa går nesten rett nord-syd fra Hunndalen via Skumsjøen, Rørmyra, Solvoll, Eidstugua, Glåmhaugen, Sønstebygrenda og så over i Hadelandsåsene.

De nordlige delene av området ligger over 750 meter over havet og har tidlig og lenge skiføre. Her finner vi også nordlige grense for Markadatabasen - Fjellmyra - på grensen mellom Gjøvik og Lillehammer.

Les mer om Markadatabasen.

Sykkelruter - Gjøvik, Toten og Land
Nr Navn Type Bilder Distanse
Gjøvik, Toten og Land
494 Raufoss - Gjøvik Offentlig vei 11.6 km
511 Eidstugua - Trevatn stasjon Offentlig vei 1.5 km
919 Eiktunet - Vardal kirke Offentlig vei 7.3 km
497 Eina - Eidstugua Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.9 km
677 Eina - Lund Offentlig vei 10.6 km
723 Eina - Mjørlund Offentlig vei 9.2 km
498 Eina - Sønstebygrenda Offentlig vei 8.3 km
499 Einavoll - Eina Offentlig vei 15.2 km
292 Einavoll - Helgedalen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.4 km
726 Einavoll - Mjørlund Offentlig vei 5.2 km
727 Einavoll - Sauengmyrene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.5 km
291 Einavoll - Åstjern Skogsbilvei/turvei 8.0 km
920 Gjøvik - Bråstad - Skarkerud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 8.2 km
917 Gjøvik - Bybrua - Vardal kirke Offentlig vei 11.9 km
918 Gjøvik - Eiktunet Offentlig vei 4.1 km
491 Gjøvik - Kapp Offentlig vei 13.5 km
915 Gjøvik - Skonhovd Offentlig vei 10.7 km
676 Kapp - Lena Offentlig vei 5.4 km
724 Mjørlund - Lund Offentlig vei 7.0 km
725 Mjørlund - Sauengmyrene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.0 km
777 Nyjordet - Osbakken Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.4 km
773 Nyjordet - Åndalen Offentlig vei 4.0 km
769 Osbakken - Sveum - Veset Skogsbilvei/turvei 6.5 km
771 Osbakken - Åndalen Offentlig vei 2.3 km
495 Raufoss - Eidstugua Offentlig vei 12.6 km
772 Raufoss - Nyjordet Offentlig vei 2.7 km
824 Raufoss - Sillongen Offentlig vei 11.0 km
710 Reinsvoll - Bøverbru - Borglund Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.9 km
496 Reinsvoll - Eina Offentlig vei 6.8 km
493 Reinsvoll - Raufoss Offentlig vei 4.4 km
823 Reinsvoll - Sillongen Offentlig vei 8.1 km
921 Skarkerud - Bergsmarka - Eiktunet Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.7 km
922 Skarkerud - Nordenga - Vardal kirke Offentlig vei 10.8 km
916 Skonhovd - Åndalen Offentlig vei 2.5 km
513 Sønstebygrenda - Eidstugua Skogsbilvei/turvei 9.1 km
509 Trevatn stasjon - Vassenden Offentlig vei 9.6 km
290 Trevatn stasjon - Åstjern Skogsbilvei/turvei 27.9 km
923 Vardal kirke - Mustadroa - Linnerud Offentlig vei 14.9 km
825 Vassenden - Linnerud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 10.9 km
510 Vassenden - Skrukli stasjon - Trevatn stasjon Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 14.9 km
768 Veset - Linnerud Offentlig vei 4.0 km
770 Veset - Skonhovd Offentlig vei 3.4 km

42 ruter vist, total distanse 347.9 km.