I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke sykkelruter innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste rutene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet.

Søk etter ruter
Vis rute nummer

Eidsvoll - Nes

Eidsvoll er den nordligste kommunen i Akershus og har et et samlet flateinnhold på ca. 450 kvadratkilometer. De store kjennemerkene i landskapet er Skreikampen (698 moh.), Mistberget (663 moh.), Ninabben (433 moh.) og Mjøsa (125 moh.). I tillegg er elva Vorma (fra Mjøsa til Glomma) viktig.

Kommunen har flere tettsteder, bl.a. Dal, Råholt, Eidsvoll (Sundet), Minnesund og Feiring.

I Eidsvoll finner man skiløyper både i skogen og i den umiddelbare nærheten av boområder. Rett bak boligområdet på Hasler på Dal kommer man på skiløypenettet rundt Hasleråsen, som fortsetter nordover til Finstad. På Råholt kan man spenne på seg skiene og gå over E6 på gangbru og over til Bergermoen. På Vestvang kan man fort komme seg ut i kjørte spor på jordene ved Dønnumskia. Også på det store jordet mellom Elstad og Tønsaker kjøres det løyper som er populære for dem som bor i nærområdet.

De mer krevende løypene ligger inne i skogen i Gullverket. Disse er del av et større løypenett, som krysser kommunegrensa sørover mot Nes. Her kan man gå lange runder og finne løyper med større eller mindre stigning. Grunnstammen av løypenettet ligger på skogsbilveier. Disse kjøres først, før det er nok snø i terrenget til å kjøre løypene der.

I tillegg til løyper som vises i Markadatabasen, kjøres det løyper i Staviåsen (drives av Eidsvold Værks Skiklub).

Om sommeren er det gode muligheter for turliv i skogsområdene. Det er mange mil med skogsbilveier, som til sammen danner et intrikat nett. Noen steder må man over på sti, men generelt kommer man langt uten å måtte forlate grusveiene. Fotturer opp til toppen av Mistberget og Ninabben anbefales. Utsikten fra toppen er storslått.

Terrenget i området preges av den store Romerikssletta, som er omgitt av åser. Bosetningen ligger hovedsaklig på sletta, mens det er mer spredt bebyggelse langs ferdselsårene i åssidene.

Geologisk er Gullverket og den østre delen av Eidsvoll langt eldre enn åsene i vest. Det merkes først og fremst ved at landskapet er mindre bratt. Den store Romerikssletta som skiller de to områdene, er gammel havbunn fra sist istid og består først og fremst av leire. Ned mot de store vannårene går det bratte ravinedaler som skjærer seg ned gjennom slettelandskapet. Den varierende geologien i området gir mange ulike landskapstyper å ferdes i for den som vil ut på tur.

Nes kommune ligger i Akershus og har et areal på ca. 637 kvadratkilometer. Kommunesenteret Årnes ligger ved Glomma, som deler kommunen i to. Kommunen preges både av store områder med kulturlandskap og av skogsområder. Her er det gode muligheter for friluftsliv! I skogene nord i kommunen er det et stort nett av skiløyper. Ursknappen (501 moh.) er høyeste topp.

I Nes legger de lokale idrettslag og velforeninger ned et stort arbeid i tilrettelegging av turstier i nærområdene. Når det gjelder skiløyper, er de nordligste deler av kommunen de mest snøsikre, og her kjøres løypene først. Disse løypene er registret i Markadatabasen. Lokale lag kjører opp løyper i hver grend, og spesielt rundt barneskolene er det alltid tilbud om skiløyper. Ved snørike vintre er det mulig å gå på ski fra sør i kommunen via Brårud til Fenstad og over i løypenettet ved Nes skianlegg og videre over i Eidsvoll og mot Skogbygda.

Blåmerkede sommerstier i Nes er registret på et eget turkart utgitt av Nes kommune. I Fenstad har Fenstad Skiklubb sitt eget turkart hvor gamle boplasser i utmarka også er registrert. Fint utgangspunkt for turer er «Den Gule Grinda» ved veien til Nes skianlegg, Nes skianlegg og parkeringen ved Kårstad på Ålandsvegen.

Fenstads høyeste topp er Vardehøgda (410 moh.) og denne nås ved rundløype fra Vika ved Kampåvegen. Nes skianlegg har også gode sommermuligheter med asfaltert rundløype, terrrengsykkelløype og treningsapparater.

Skogbygda har også et godt merket løypenett, og gode utgangspunkt for turer er Skogbygda skole, Fyrivangen, Vesle Garsjøen og området rundt Fløyta. Fra Fallet går merket sti til bygdas høyeste punkt, Ursknappen, som ligger på grensa til Nord-Odal.

Brårud har merkede løyper fra Eidsvoll grense i nord til Låvegsåsen i sør. Brårud skole er et godt startpunkt. For turer i nordlige del av området er det god merking direkte fra hovedveien mellom Brårud og Eidsvoll. Vardehøgda er fint turmål med god utsikt. Ny tursti langs Vorma fra Hageberg er et spennende tilskudd til turmuligheter.

I Vormsund er det merket turstier fra golfbanen, via Nes kirke til Nes kirkeruiner. Tesiåsen har gode turstier og rasteplasser. Fint utgangspunkt er Stein gamle skole ved E16.

Hvam har sine fine turområder i Hvamsåsen, og ny tilrettelagt gangvei fra Neskollen til Hvamsetra med fine rasteplasser underveis. Her er det plass både til barnevogner og rullatorer, en fin tur for alle. I tillegg har området mange blåmerkede stier som både kan nås fra Neskollen, Badstudalen (ved Hvamsmoen) og sør fra Udenes gamle skole. Her er det også merket sti ned mot Glomma ved Hvamshaugen, en idyllisk plass med god utsikt til elva.

Oppaker har tursti langs Glomma fra Nes strandhager til det gamle fergergeleiet ved Seterstøa. Herfra kan man gå «Den Vingerske Kongevei» tilbake over Herbergåsen, her er fint turområde kombinert med viktig historie.

Årnes har store skogområder østover, og Nes turlag har ansvaret for løypene. Turkart for Nes må benyttes for å kunne få et riktig bilde av det omfattende løypenettet. Gode startsteder er Skøyenteiet i nord, Sagstusjøen, Dragsjøhytta og Fjellfoten. Fra Fjellfoten til Dragsjøhytta og ned til Fjuk er det tilrettelagt turvei med lys, her er det også mulig å benytte barnevogn og andre hjelpemidler. Ved Dragsjøhytta er det anlagt trimpark med apparater.

Haga har turområder og stier som går opp mot stiene fra Årnes. Startmuligheter fra Haga Skytebane mot Finholtsjøen og fra Stensrud over Korpåsen. Fra Auli Kirke går «lærerinnestigen» og her er det mulig å gå inn mot Udenesseter og Nybak med det høyeste punkt på 404 moh.

Fra Aulifeltet er det gode merkede stier sørover i Tandbergfjellet til Svarstadtjennet. Turområdet fortsetter over i Sørum Kommune.

Les mer om Markadatabasen.

Sykkelruter - Eidsvoll - Nes
Nr Navn Type Bilder Distanse
Eidsvoll - Nes
781 Arnestad Minde - Ringsby Offentlig vei 3.8 km
870 Brårud - Nordkisa Offentlig vei 5.8 km
805 Brårud - Svanfossen - Rolstad Offentlig vei 6.3 km
505 Byrudstua - Byfellavegen (Tisjøen) Offentlig vei 5.0 km
530 Byrudstua - Minnesund - Holt Offentlig vei 6.8 km
506 Byrudstua - Tømte Offentlig vei 4.8 km
932 Byrudstua - Vesle Byua Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.6 km
857 Dal - Finstad - Eidsvoll Offentlig vei 11.0 km
861 Dal - Mogreina - Liekrysset Offentlig vei 8.1 km
803 Eidsvoll - Brårud Offentlig vei 15.6 km
528 Eidsvoll - Hestdalen - Habberstad Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 10.0 km
533 Eidsvoll - Jønsjøen Offentlig vei 4.6 km
527 Eidsvoll - Skovseth - Habberstad Offentlig vei 6.3 km
502 Eidsvoll - Ås skole Offentlig vei 3.5 km
694 Eidsvoll verk - Eidsvoll Offentlig vei 7.5 km
692 Eidsvoll verk - Langton Offentlig vei 5.8 km
767 Eidsvoll verk - Sundby Offentlig vei 6.9 km
799 Eidsvoll verk - Vegamot - Ås skole Offentlig vei 6.4 km
538 Gullverket - Lynesvangen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.9 km
529 Habberstad - Holt Offentlig vei 2.2 km
531 Holt - Nord-Fløyta Skogsbilvei/turvei 4.9 km
788 Ihlangsvangen - Djupdalsvangen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.4 km
786 Ingeborgrud - Fallet - Ihlangsvangen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 9.5 km
787 Ingeborgrud - Fyrivangen - Ihlangsvangen Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 13.4 km
839 Ingeborgrud - Putten - Greniskogen - Ringsby Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 11.5 km
534 Jønsjøen - Gullverket Offentlig vei 3.9 km
535 Jønsjøen - Utsjøen - Djupdalsvangen Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.2 km
784 Kampå sag - Vika - Djupdalsvangen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.4 km
512 Krafttjennet - Byfellavegen (Tisjøen) Skogsbilvei/turvei 3.8 km
504 Lensmannsvangen - Krafttjennet Skogsbilvei/turvei 4.3 km
567 Lynesvangen - Brøstadgruva Skogsbilvei/turvei 2.0 km
532 Nord-Fløyta - Lynesvangen Skogsbilvei/turvei 8.8 km
785 Ringsby - Ingeborgrud Offentlig vei 5.5 km
782 Ringsby - Kampå sag Offentlig vei 8.0 km
790 Rolstad - Arnestad Minde Offentlig vei 8.3 km
696 Rolstad - Frilset - Eidsvoll Offentlig vei 13.0 km
783 Rolstad - Kampå sag Offentlig vei 1.3 km
856 Råholt - Dal Offentlig vei 5.1 km
798 Råholt - Eidsvoll verk Offentlig vei 1.8 km
801 Tømte - Minnesund - Holt Offentlig vei 7.3 km
931 Tømte - Vesle Byua Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 10.4 km
802 Tømte - Åsleia Offentlig vei 1.9 km
537 Utsjøen N - Benkemyra - Gullverket Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.2 km
791 Utsjøen N - Djupdalsvangen Skogsbilvei/turvei 3.2 km
536 Utsjøen N - Storbråtan - Gullverket Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.3 km
868 Vormsund - Algarheim Offentlig vei 11.6 km
789 Vormsund - Arnestad Minde Offentlig vei 1.6 km
804 Vormsund - Brårud Offentlig vei 9.0 km
851 Årnes - Sørumsand (Glomma vest) Offentlig vei 24.1 km
697 Årnes - Vormsund Offentlig vei 4.8 km
693 Ås skole - Eidsvoll verk Offentlig vei 4.0 km
503 Ås skole - Lensmannsvangen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.7 km
800 Ås skole - Tømte Offentlig vei 5.3 km
507 Ås skole - Åsleia Offentlig vei 3.7 km
508 Åsleia - Lensmannsvangen Skogsbilvei/turvei 2.9 km

55 ruter vist, total distanse 369 km.