I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke sykkelruter innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste rutene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet.

Søk etter ruter
Vis rute nummer

Hurdal - Feiring

Hurdal kommune ligger på Øvre Romerike i Akershus fylke og har vel 2.600 innbyggere. Kommunen har gode muligheter for friluftsliv, både sommer og vinter.

Dalføret har et godt, østnorsk klima og kan by på meget gode snøforhold med et godt utbygd nett av skiløyper. Områdene på Minneåsen og i Skrukkelia er spesielt kjent for gode skimuligheter både tidlig og sent på vinteren.

Feiring ligger i Eidsvoll kommune, på vestsiden av Mjøsa. Området har geografisk nærhet til Hurdal som gjør at Markadatabasen presenterer Hurdal - Feiring som ett turområde.

Også her er det mange muligheter for den som vil ut på tur - året rundt.

Les mer om Markadatabasen.

Sykkelruter - Hurdal - Feiring
Nr Navn Type Bilder Distanse
Hurdal - Feiring
941 Almelihaugen - Limsethaugen - Bøhnshytta Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.9 km
936 Almelihaugen - Melbyhøgda Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.4 km
748 Almelihaugen - Steinsjøen Skogsbilvei/turvei 3.6 km
679 Bjørtjenn (Vesle Svartungen) - Lønsjøen Skogsbilvei/turvei 7.5 km
729 Bjørtjenn (Vesle Svartungen) - Sauengmyrene Skogsbilvei/turvei 12.0 km
703 Byfellavegen (Tisjøen) - Hermods plass Offentlig vei 1.1 km
933 Byfellavegen (Tisjøen) - Vesle Byua Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.7 km
944 Bøhnshytta - Atthaldsdammen - Holmtjennet - Skomakartjennet Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.9 km
943 Bøhnshytta - Atthaldsdammen - Vangen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.2 km
942 Bøhnshytta - Langtjennet - Skomakartjennet Skogsbilvei/turvei 4.0 km
946 Dalen - Skomakartjennet Skogsbilvei/turvei 3.1 km
540 Feiring - Almelihaugen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.0 km
539 Feiring - Byrudstua Offentlig vei 8.6 km
940 Feiring - Bøhnshytta Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.4 km
939 Feiring - Melbyhøgda [Høgdevegen] Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 3.3 km
691 Feiring - Stubberuddalen Offentlig vei 7.8 km
572 Haugbrua - Holtjennet Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.5 km
698 Haugbrua - Rognlivegskillet Offentlig vei 4.3 km
699 Haugbrua - Steinsjøen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.7 km
570 Hermods plass - Holtjennet Skogsbilvei/turvei 7.6 km
738 Holtjennet - Almelihaugen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.1 km
571 Holtjennet - Steinsjøen Skogsbilvei/turvei 5.0 km
938 Holtjennet - Tisjøvegen - Nordre Morttjennet Skogsbilvei/turvei 2.3 km
734 Hurdal kirke - Rustad Offentlig vei 7.8 km
732 Hurdal kirke - Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) Offentlig vei 10.6 km
700 Hurdal torg - Haugbrua Offentlig vei 3.5 km
733 Hurdal torg - Hurdal kirke Offentlig vei 3.4 km
695 Hurdal torg - Langton Offentlig vei 12.4 km
701 Hurdal torg - Siridalsvegen Offentlig vei 2.1 km
704 Kinna - Krafttjennet Skogsbilvei/turvei 2.0 km
569 Kinna - Siridalsvegen Skogsbilvei/turvei 6.7 km
568 Langton - Kinna Skogsbilvei/turvei 4.1 km
937 Melbyhøgda - Brurbakken - Holtjennet [Høgdevegen] Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.5 km
935 Nordre Morttjennet - Melbyhøgda Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 1.7 km
682 Rognlivegskillet - Høversjøen - Jenssætra Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 11.7 km
766 Rustad - Dalstjern Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.1 km
735 Rustad - Øyangen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.2 km
702 Siridalsvegen – Hermods plass Offentlig vei 2.5 km
949 Skomakartjennet - Bjønnhaugen - Fjellhaug Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 12.1 km
730 Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Bjørtjenn (Vesle Svartungen) Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.8 km
731 Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Brennelvhytta Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 12.6 km
737 Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Helgedalen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 14.1 km
736 Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Øyangen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 15.5 km
573 Steinsjøen - Torsætra Skogsbilvei/turvei 11.8 km
948 Stubberuddalen - Dalen Offentlig vei 3.1 km
929 Stubberuddalen - Fjellhaug Offentlig vei 11.9 km
947 Stubberuddalen - Vangen Offentlig vei 3.0 km
945 Vangen - Holmtjennet - Skomakartjennet Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.8 km
934 Vesle Byua - Nordre Morttjennet Skogsbilvei/turvei 2.8 km

49 ruter vist, total distanse 297.8 km.