I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke sykkelruter innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste rutene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet.

Søk etter ruter
Vis rute nummer

Follomarka

Follomarka utgjør et viktig rekreasjonsområde for befolkningen i denne regionen og har blant annet sju lysløyper.

Området gjennomskjæres av to av Norges mest trafikkerte veier, E6 og E18, men dette hindrer ikke friluftslivet nevneverdig. Mye av løypenettet går i kulturlandskap på jorder og gårdsveier, og det gjør skiturene veldig morsomme.

Les mer om Markadatabasen.

Sykkelruter - Follomarka
Nr Navn Type Bilder Distanse
Follomarka
554 Drøbak - Grønberg Offentlig vei 9.5 km
356 Drøbak - Korsegården Offentlig vei 9.2 km
357 Drøbak - Ottarsrud Offentlig vei 3.9 km
708 Garder - Kroer Offentlig vei 7.4 km
552 Hvitsten - Grønberg Offentlig vei 3.0 km
555 Hvitsten - Holvik - Son Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 11.6 km
553 Hvitsten - Solbergstrand - Drøbak Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 10.2 km
707 Hølen - Garder Offentlig vei 7.1 km
561 Hølen - Sonsveien Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.0 km
560 Hølen - Vestby Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.9 km
368 Korsegården - Vassum Offentlig vei 5.1 km
911 Kroer - Trampen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.3 km
376 Nesset - Stuene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.9 km
373 Nesset - Vassum Offentlig vei 3.4 km
902 Nesset - Vinterbro - Ringneskrysset Offentlig vei 4.8 km
374 Nygårdskrysset - Korsegården Offentlig vei 8.4 km
903 Nygårdskrysset - Nordby - Nesset Offentlig vei 4.2 km
375 Nygårdskrysset - Stuene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.5 km
372 Nygårdskrysset - Vassum Offentlig vei 4.0 km
549 Ottarsrud - Korsegården Offentlig vei 6.8 km
562 Son - Kambo Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.4 km
806 Son - Smørbekk - Kongevegen - Ødemørk Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.3 km
557 Son - Sonsveien Offentlig vei 2.7 km
558 Son - Såna - Hølen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.1 km
548 Vassum - Ottarsrud Offentlig vei 5.2 km
637 Vassum - Stubberudtjern - Tussekrysset Offentlig vei 5.7 km
556 Vestby - Berg - Son Offentlig vei 11.6 km
550 Vestby - Bjørnstadveien - Hvitsten Offentlig vei 6.9 km
706 Vestby - Garder Offentlig vei 5.9 km
551 Vestby - Grønberg Offentlig vei 3.5 km
367 Vestby - Korsegården Offentlig vei 7.3 km
635 Vestby - Kroer Offentlig vei 8.0 km
476 Ås - Glenne - Kråkstad Offentlig vei 8.2 km
369 Ås - Korsegården Offentlig vei 2.8 km
634 Ås - Kroer Offentlig vei 5.3 km
359 Ås - Ski Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 8.0 km
912 Ås - Trampen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.6 km
358 Ås - Vassum Offentlig vei 6.0 km
705 Ås - Vestby Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 9.4 km

39 ruter vist, total distanse 239.1 km.