I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke sykkelruter innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste rutene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet.

Søk etter ruter
Vis rute nummer

Kjekstadmarka

Kjekstadmarka tilbyr et variert og familevennlig terreng med Brennåsen på 361 meter som høyeste punkt. Området er lett tilgjengelig fra E18 Asker-Drammen og riksvei 23 samt Spikkestadbanen. Det er et viktig rekreasjonsområde for innbyggere i Lier, Asker og Røyken, med serveringsstedene ROS-hytta og Blåfjellhytta som de mest populære turmål.

Løypene i Lier prepareres av Lier kommune, og er bare delvis tatt med i føremeldingen, mens resten av Kjekstadmarka prepareres av Skiforeningen.

En tur i Kjekstadmarka kan kombineres med turer i andre marker hvis en er villig å ta av seg skiene og gå noen få meter. På Liertoppen og Lierskogen er det forbindelse under E18 til Vestmarka. Fra Dikemark kan en fortsette over Verkensvann til løypesystemet i Asker syd. En kort fottur Røyken rådhus over riksvei 23 og tvers over Katrineåsen bringer en inn i Villingstadmarka.

Asker syd består av skogsterreng rundt Vardåsen, mens løypenettet i lavereliggende områder går over jorder og gjennom små skogholt. Hele løypenettet prepareres av Skiforeningen og blir tatt med i føremeldingen. Området er knyttet til Vestmarka via en løype under E18 fra Vardåsen.

Røyken syd tilbyr markaområder hvor en ikke trenger å gå i kø, flere steder med vid utsikt ut over Oslofjorden eller Drammensfjorden. Fra utsiktstårnet på serveringsstedet Herstadhei Turisthytte i Villingstadmarka kan en følge skipstrafikken på begge fjorder. Løypene kjøres opp av Skiforeningen og oppdateres fortløpende. Det er forbindelse fra Bjorvann i Årosmarka til løypenettet i Hurum. Bårsrudmarka er knyttet til Årosmarka ved Sundbykrysset like nord for Åros sentrum.

Les mer om Markadatabasen.

Sykkelruter - Kjekstadmarka
Nr Navn Type Bilder Distanse
Kjekstadmarka
340 Dikemark - Bertelsmyråsen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.7 km
250 Gjellebekk - Heggsjø Skogsbilvei/turvei 3.2 km
249 Gjellebekk - Kraft Skogsbilvei/turvei 3.4 km
435 Gjellebekk - Reistad Offentlig vei 5.2 km
436 Hallenskog - Bertelsmyråsen Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.6 km
775 Hallenskog - Heggedal Offentlig vei 3.2 km
774 Hallenskog - Røyken Offentlig vei 4.2 km
434 Heggedal - Dikemark Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.5 km
437 Heggedal - Hallenskog Offentlig vei 1.5 km
629 Heggedal - Åsgard Offentlig vei 5.4 km
628 Nærsnes - Bårsrudtjern Skogsbilvei/turvei 1.6 km
660 Nærsnes - Båtstø - Sætre [Kyststien] Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 11.0 km
627 Nærsnes - Slemmestad Offentlig vei 4.0 km
442 Reistad - Heggsjø Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.6 km
252 Røyken - Bertelsmyråsen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.2 km
776 Røyken - Hallenskog Offentlig vei 4.4 km
657 Røyken - Hyggen - Klokkarstua Offentlig vei 18.8 km
709 Røyken - Åsgard Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.8 km
445 Skapertjern - Heggsjø Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.4 km
626 Slemmestad - Heggedal Offentlig vei 4.3 km
625 Slemmestad - Åsgard Offentlig vei 4.3 km
251 Spikkestad - Heggsjø Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.3 km
443 Spikkestad - Reistad Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.8 km
440 Spikkestad - Røyken Offentlig vei 3.7 km
444 Spikkestad - Skapertjern Offentlig vei 2.2 km
659 Sundbykrysset - Nærsnes Offentlig vei 7.1 km
658 Sundbykrysset - Røyken Offentlig vei 7.3 km
630 Sundbykrysset - Åsgard Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.7 km
622 Vardåsen skole - Dikemark Offentlig vei 2.8 km
624 Vettre - Vollen - Slemmestad Offentlig vei 6.8 km

30 ruter vist, total distanse 161 km.