I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke sykkelruter innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste rutene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet.

Søk etter ruter
Vis rute nummer

Krokskogen - Hole

Krokskogen er mer enn noen andre det området vi forbinder med seterdrift og finneinnvandring i Oslomarka, og det er tallrike minner å oppsøke fra disse periodene.

Landskapet er et eldorado for skigåing, med en stor del åpne partier og myrstrekninger, nesten fjelliknende enkelte steder. Men området har også mye spennende kulturlandskap å by på, med både skiløyper og sykkelruter i de flate bygdene rundt Steinsfjorden - Holebygda. Skiforeningens storstue Løvlia ligger sentralt til nord i området, og kan ta i mot overnatting året rundt.

Gode utgangspunkter for turer er for eksempel Skansebakken, By i Lommedalen, Sollihøgda, Sundvollen, Norderhov kirke, Mo gård, Kalkverket, Steinssletta, Vik, Helgelandsmoen, Damtjern og Ringkollen.

Les mer om Markadatabasen.

Sykkelruter - Krokskogen - Hole
Nr Navn Type Bilder Distanse
Krokskogen - Hole
323 Bjørum sag - Kjaglidalen Skogsbilvei/turvei 3.3 km
385 Bjørum sag - Skoglund Offentlig vei 2.9 km
1027 Botilrud - Bergerhaugen - Mo gård Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.6 km
1020 Botilrud - Helgelandsmoen Offentlig vei 4.1 km
1019 Botilrud - Klekken Offentlig vei 5.6 km
201 By i Lommedalen - Byvann Skogsbilvei/turvei 7.5 km
338 By i Lommedalen - Guriby Offentlig vei 0.8 km
339 By i Lommedalen - Tobonn Offentlig vei 1.3 km
147 By i Lommedalen - Tverrelva Skogsbilvei/turvei 7.5 km
1008 Byvann - Myrseter Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.5 km
271 Damtjern - Fjellseterbommen Skogsbilvei/turvei 6.4 km
146 Damtjern - Løvlia Skogsbilvei/turvei 4.9 km
17 Damtjern - Skottakrysset Skogsbilvei/turvei 5.0 km
151 Damtjern - Storflåtan gård Skogsbilvei/turvei 5.2 km
487 Elvikbråtan - Skardtjern Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.1 km
270 Fjellseterbommen - Løvlia Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 1.5 km
324 Fjellsetra - Skardtjern Skogsbilvei/turvei 2.9 km
1012 Fjellsetra – Fjellseterbommen Skogsbilvei/turvei 2.4 km
1011 Fjellstadhytta – Fjellsetra Skogsbilvei/turvei 1.3 km
607 Guriby - Burud Offentlig vei 4.6 km
167 Guriby - Kleivstua Skogsbilvei/turvei 13.9 km
267 Guriby - Tverrelva Skogsbilvei/turvei 7.5 km
1021 Helgelandsmoen - Gomnes - Leinetajet Offentlig vei 6.4 km
1029 Helgelandsmoen - Mo gård Skogsbilvei/turvei 3.1 km
1025 Helgelandsmoen - Svingerud - Svensrud Offentlig vei 2.7 km
394 Homledal - Sørsetra Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.3 km
164 Jaklefoss - Høgåsen - Storflåtan gård Skogsbilvei/turvei 8.0 km
163 Jaklefoss - Purvollen - Damtjern Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.1 km
186 Jevnaker - Mosjøen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 7.4 km
578 Jevnaker - Olum Offentlig vei 7.5 km
185 Jevnaker - Tverrsjøstallen Skogsbilvei/turvei 6.5 km
577 Jevnaker - Åsbygda skole Offentlig vei 4.7 km
1018 Kalkverket - Botilrud Offentlig vei 3.8 km
574 Kalkverket - Åsa Offentlig vei 3.5 km
149 Kleivstua - Fjellstadhytta Skogsbilvei/turvei 5.4 km
576 Klekken - Jaklefoss Offentlig vei 3.6 km
829 Klekken - Kalkverket Offentlig vei 6.6 km
575 Klekken - Åsbygda skole Offentlig vei 5.3 km
152 Kringla - Kikutstua Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.0 km
97 Kringla - Skottakrysset Skogsbilvei/turvei 8.0 km
322 Kringla - Spålen Skogsbilvei/turvei 7.4 km
1022 Leinetajet - Hundstad - Svensrud Offentlig vei 4.8 km
1030 Mo gård - Kjellerberget - Svensrud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.1 km
1028 Mo gård - Mosmoen - Helgelandsmoen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.3 km
1031 Mo gård - Steinssletta Offentlig vei 3.4 km
1009 Myrseter - Monsebråtan - Fjellseterbommen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.6 km
162 Ringkollen - Bjønnputtdalen - Tverrsjøstallen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 13.5 km
581 Ringkollen - Jaklefoss Skogsbilvei/turvei 3.4 km
130 Ringkollen - Storflåtan gård Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 10.9 km
203 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta Skogsbilvei/turvei 5.0 km
183 Skansebakken - Storebekkhytta [Gråseterveien] Skogsbilvei/turvei 5.7 km
143 Skansebakken - Søndre Heggelivann Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.2 km
145 Skottakrysset - Heggelia - Søndre Heggelivann Skogsbilvei/turvei 6.2 km
199 Sollihøgda - Djupdalen - Sørsetra Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.1 km
547 Sollihøgda - Homledal Offentlig vei 4.1 km
148 Sollihøgda - Sørsetra Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.8 km
1017 Steinssletta - Botilrud Offentlig vei 3.5 km
1036 Steinssletta - Kalkverket Offentlig vei 4.1 km
1032 Steinssletta - Kjellerberget - Svensrud Offentlig vei 3.9 km
182 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann Skogsbilvei/turvei 5.0 km
1007 Storebekkhytta – Dammyrdalen – Byvann Skogsbilvei/turvei 6.8 km
129 Storflåtan gård - Kringla Skogsbilvei/turvei 7.3 km
141 Storflåtan gård - Skottakrysset Skogsbilvei/turvei 3.3 km
486 Sundvollen - Elvikbråtan Offentlig vei 5.3 km
830 Sundvollen - Garntangen - Vik Offentlig vei 3.4 km
1034 Sundvollen - Gjesvalåsen - Vik Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.8 km
543 Sundvollen - Homledal Offentlig vei 12.0 km
303 Sundvollen - Kleivstua Skogsbilvei/turvei 4.9 km
1023 Svensrud - Bønsnes - Leinetajet Offentlig vei 5.4 km
1026 Svensrud - Hole kirke - Helgelandsmoen Offentlig vei 3.9 km
393 Sørsetra - Kleivstua Skogsbilvei/turvei 3.5 km
181 Tobonn - Storebekkhytta Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.7 km
515 Tobonn - Vensåsseter Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.1 km
200 Tverrelva - Frøshaug Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.2 km
202 Tverrelva - Myrseter Skogsbilvei/turvei 1.4 km
224 Tverrelva - Plassedammen - Fjellstadhytta Skogsbilvei/turvei 4.0 km
1024 Vik - Kjellerberget - Svensrud Offentlig vei 4.1 km
1033 Vik - Rytteraker Offentlig vei 3.7 km
1035 Vik - Steinssletta Offentlig vei 2.6 km
488 Åsa - Damtjern Offentlig vei 4.5 km
489 Åsa - Elvikbråtan Offentlig vei 3.0 km
542 Åsa - Fjellseterbommen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 8.0 km
195 Åsbygda skole - Mosjøen Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.3 km

83 ruter vist, total distanse 432.9 km.