I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke sykkelruter innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste rutene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet.

Søk etter ruter
Vis rute nummer

Nordmarka nord

Området er preget av flere store vann som alle er en del av Akerselvas nedslagsfelt, med Ølja som første vann i dette vassdraget. Mange av de aller største og mest kjente og sagnomsuste av Markaplassene ligger her, f.eks. Gjerdingen, Katnosa, Sandungen og Hakloa.

Området er rikt på kulturminner, f.eks. helt tilbake til finneinnvandringen i det syttende århundret, skogsdrift og kølabrenning, seterdriften før krigen og ikke minst krigsårene der Milorg hadde flere "celler" i området.

Området har unike muligheter for friluftsliv sommer som vinter, f.eks. fiske, småviltjakt, sykkelturer, kanoturer, fotturer og skiturer i vinterhalvåret (som forøvrig kan strekke seg fra slutten av oktober til slutten av mai i deler av området!).

Store deler av området ligger innenfor eiendommen til Løvenskiold, mens noen deler av området også er allmenningsskog. Dette betyr at det er noe forskjellige regler for ferdsel, jakt og fiske for området sett under ett.

De beste innfallsportene for turer i området er fra øst, nord og nordvest

Les mer om Markadatabasen.

Sykkelruter - Nordmarka nord
Nr Navn Type Bilder Distanse
Nordmarka nord
53 Elgstøa - Store Fidlingen Skogsbilvei/turvei 0.8 km
193 Elnes - Trehørningen Skogsbilvei/turvei 8.0 km
720 Elnes - Varpet Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.0 km
204 Gjerdingdammen - Elgstøa Skogsbilvei/turvei 3.4 km
137 Gjerdingdammen - Katnosa - Sandungen gård Skogsbilvei/turvei 9.9 km
138 Gjerdingdammen - Sandungskalven Skogsbilvei/turvei 7.2 km
722 Grua - Bjørgeseter Offentlig vei 4.3 km
321 Grua - Brovoll Skogsbilvei/turvei 11.0 km
749 Grua - Kalven Offentlig vei 3.5 km
256 Grua - Mylla Offentlig vei 5.0 km
719 Grua - Roa Offentlig vei 5.2 km
225 Grua - Råsjøkrysset Skogsbilvei/turvei 12.9 km
395 Hakadal - Elnes Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.5 km
605 Hakadal - Glitre Offentlig vei 4.5 km
131 Hakadal - Trehørningen Skogsbilvei/turvei 6.4 km
232 Hakadal - Åskastet Skogsbilvei/turvei 4.3 km
433 Hakkloa gård - Kikutstua Skogsbilvei/turvei 4.4 km
717 Harestua - Bjørgeseter Offentlig vei 4.3 km
718 Harestua - Monsrudvika Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.3 km
716 Harestua - Monsrudvika [langs vannet] Offentlig vei 3.6 km
253 Harestua - Råsjøkrysset Skogsbilvei/turvei 2.6 km
188 Harestua - Skillingen - Stryken Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.9 km
370 Harestua - Svartbekken Offentlig vei 5.7 km
136 Kalvedalen - Gjerdingdammen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.7 km
51 Kalvedalen - Roenseter Skogsbilvei/turvei 1.0 km
331 Kalven - Kalvsjø Offentlig vei 5.8 km
966 Kalvsjø - Grindvoll Offentlig vei 5.8 km
579 Kalvsjø - Olum Offentlig vei 5.7 km
580 Kalvsjø - Solheimstorget - Granlund Offentlig vei 6.7 km
187 Mylla - Brattholt - Trantjern Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 7.1 km
746 Mylla - Kalven Offentlig vei 3.3 km
41 Mylla - Trantjern Skiløype 4.4 km
221 Mylla - Trantjern [på veien] Skogsbilvei/turvei 4.8 km
194 Olum - Trantjern Skogsbilvei/turvei 6.1 km
330 Roa - Nordre Oppdalen Offentlig vei 6.9 km
741 Roa - Brovoll Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 9.2 km
745 Roa - Kalven Offentlig vei 4.1 km
582 Roa - Kalvsjø Offentlig vei 4.3 km
742 Roa - Nordre Oppdalen [Oppdalslinna] Offentlig vei 5.6 km
140 Sandungen gård - Kringla Skogsbilvei/turvei 6.4 km
139 Sandungen gård - Sandungskalven Skogsbilvei/turvei 3.5 km
132 Sandungskalven - Hakkloa gård Skogsbilvei/turvei 4.1 km
191 Store Daltjuven - Snøploghøgda Skogsbilvei/turvei 2.5 km
326 Store Sinnera - Finnstad Skogsbilvei/turvei 2.3 km
133 Stryken - Almedalen - Gjerdingdammen Skogsbilvei/turvei 8.0 km
189 Stryken - Gjerdingdammen [Skillingsveien] Skogsbilvei/turvei 8.6 km
714 Stryken - Monsrudvika Offentlig vei 2.2 km
144 Stryken - Sandungskalven Skogsbilvei/turvei 8.5 km
190 Stryken - Trehørningen Skogsbilvei/turvei 12.2 km
721 Stryken - Varpet Offentlig vei 3.3 km
153 Svartbekken - Gjerdingdammen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.8 km
371 Svartbekken - Mylla Offentlig vei 3.5 km
134 Trantjern - Kalvedalen Skogsbilvei/turvei 3.7 km
744 Trantjern - Kalven Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.0 km
192 Trehørningen - Hakkloa gård Skogsbilvei/turvei 9.3 km
220 Trehørningen - Kikutstua Skogsbilvei/turvei 11.0 km
325 Tverrsjøstallen - Buvann Skogsbilvei/turvei 3.4 km
135 Tverrsjøstallen - Kalvedalen Skogsbilvei/turvei 2.0 km

58 ruter vist, total distanse 322.5 km.