I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke sykkelruter innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste rutene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet.

Søk etter ruter
Vis rute nummer

Nordmarka nord

Området er preget av flere store vann som alle er en del av Akerselvas nedslagsfelt, med Ølja som første vann i dette vassdraget. Mange av de aller største og mest kjente og sagnomsuste av Markaplassene ligger her, f.eks. Gjerdingen, Katnosa, Sandungen og Hakloa.

Området er rikt på kulturminner, f.eks. helt tilbake til finneinnvandringen i det syttende århundret, skogsdrift og kølabrenning, seterdriften før krigen og ikke minst krigsårene der Milorg hadde flere "celler" i området.

Området har unike muligheter for friluftsliv sommer som vinter, f.eks. fiske, småviltjakt, sykkelturer, kanoturer, fotturer og skiturer i vinterhalvåret (som forøvrig kan strekke seg fra slutten av oktober til slutten av mai i deler av området!).

Store deler av området ligger innenfor eiendommen til Løvenskiold, mens noen deler av området også er allmenningsskog. Dette betyr at det er noe forskjellige regler for ferdsel, jakt og fiske for området sett under ett.

De beste innfallsportene for turer i området er fra øst, nord og nordvest

Les mer om Markadatabasen.

Sykkelruter - Nordmarka nord: Blandet underlag
Nr Navn Type Bilder Distanse
Nordmarka nord
720 Elnes - Varpet Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.0 km
395 Hakadal - Elnes Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.5 km
718 Harestua - Monsrudvika Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.3 km
188 Harestua - Skillingen - Stryken Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.9 km
136 Kalvedalen - Gjerdingdammen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.7 km
187 Mylla - Brattholt - Trantjern Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 7.1 km
741 Roa - Brovoll Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 9.2 km
153 Svartbekken - Gjerdingdammen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.8 km
744 Trantjern - Kalven Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.0 km

9 ruter vist, total distanse 56.5 km.