I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke sykkelruter innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste rutene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet.

Søk etter ruter
Vis rute nummer

Nordmarka syd

Området har en enorm betydning som frilufts- og rekreasjonsområde for store deler av Osloregionens befolkning, sommer som vinter. Området er lett tilgjengelig med både bil og offentlig transport, f.eks. Frognerseterbanen, Sognsvannsbanen, Maridalsbussen og Sørkedalsbussen.

Området må sies å være mer eller mindre perforert av stier, veier og skiløyper. Dette betyr at valgmulighetene er mange for varierte turer sommer som vinter, og det skal ofte ikke mer til enn at man søker litt bort fra hovedløypene før man får være ganske så i fred i dette sentrale området av Marka også.

Det er verdt å merke seg at det i de bynære områdene er Oslo Kommune ved Bymiljøetaten som er ansvarlig for tilretteleggingen av friluftsliv, for eksempel preparering av skiløyper, tilrettelegging av rasteplasser, badeplasser mm.

Les mer om Markadatabasen.

Sykkelruter - Nordmarka syd
Nr Navn Type Bilder Distanse
Nordmarka syd
125 Bjørnholt - Kikutstua Skogsbilvei/turvei 5.9 km
467 Bogstad badeplass - Fossum Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.0 km
465 Bogstad badeplass - Sørkedalen skole Offentlig vei 6.8 km
114 Bogstad badeplass - Tryvannstua Skogsbilvei/turvei 4.8 km
461 Bogstad badeplass - Østernvann Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.2 km
416 Brekke - Kjelsås Offentlig vei 2.2 km
273 Brekke - Låkeberget Skogsbilvei/turvei 2.3 km
127 Finnerud - Glåmene- Kikutstua Skogsbilvei/turvei 6.6 km
969 Finnerud - Kobberhaughytta Skogsbilvei/turvei 2.2 km
113 Frognerseteren - Heggehullet - Tryvannstua Skogsbilvei/turvei 3.1 km
154 Frognerseteren - Tryvannshøgda - Tryvannstua Skogsbilvei/turvei 3.6 km
115 Frognerseteren - Ullevålseter Skogsbilvei/turvei 4.5 km
490 Gaustad - Sognsvann Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.2 km
425 Hammeren - Bjørnholt Skogsbilvei/turvei 8.6 km
419 Hammeren - Sander Offentlig vei 3.2 km
328 Hammeren - Skar Offentlig vei 4.0 km
119 Hammeren - Ullevålseter Skogsbilvei/turvei 3.7 km
516 Huseby - Bogstad badeplass Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.1 km
970 Kikutstua - Glåmene - Kobberhaughytta Skogsbilvei/turvei 8.1 km
415 Korsvoll - Brekke Skogsbilvei/turvei 1.0 km
414 Korsvoll - Låkeberget Skogsbilvei/turvei 2.7 km
1040 Korsvoll - Sognsvann Skogsbilvei/turvei 2.2 km
255 Låkeberget - Hammeren Skogsbilvei/turvei 1.9 km
603 Nittedal - Høldippeldammen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.0 km
601 Nittedal - Rotnes Offentlig vei 2.0 km
602 Nittedal - Sørlitangen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 1.0 km
604 Rotnes - Glitre Offentlig vei 6.5 km
593 Rotnes - Hakadal Offentlig vei 8.6 km
596 Rotnes - Kjul Offentlig vei 2.3 km
592 Rotnes - Søndre Dal Offentlig vei 7.7 km
112 Skar - Øyungen (vestlig) Skogsbilvei/turvei 2.5 km
838 Skar - Øyungen (østlig) Skogsbilvei/turvei 2.6 km
118 Skådalen - Tryvannstua Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.1 km
254 Sognsvann - Hammeren Skogsbilvei/turvei 4.9 km
116 Sognsvann - Store Åklungen - Ullevålseter Skogsbilvei/turvei 5.3 km
117 Sognsvann - Ullevålseter Skogsbilvei/turvei 5.5 km
168 Sørkedalen skole - Finnerud Skogsbilvei/turvei 3.7 km
96 Sørkedalen skole - Kringla Skogsbilvei/turvei 9.4 km
466 Sørkedalen skole - Skansebakken Offentlig vei 1.6 km
180 Sørkedalen skole - Søndre Hegggelivann Skogsbilvei/turvei 11.5 km
197 Sørlitangen - Sagtomta Skogsbilvei/turvei 4.3 km
196 Sørlitangen - Ørfiske Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.4 km
120 Tryvannstua - Ullevålseter Skogsbilvei/turvei 4.0 km
121 Tryvannstua - Vestre Aurtjern Skogsbilvei/turvei 4.0 km
124 Ullevålseter - Bjørnholt Skogsbilvei/turvei 6.7 km
123 Ullevålseter - Vestre Aurtjern Skogsbilvei/turvei 2.2 km
122 Vestre Aurtjern - Blankvannsbråtan - Kobberhaughytta Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.0 km
184 Voksenkollen - Tryvannstua Skogsbilvei/turvei 2.5 km
712 Ørfiske - Hakadal Skogsbilvei/turvei 8.2 km

49 ruter vist, total distanse 210.4 km.