Brandbu - Amundrud

Rute nr: 1004
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 6.2 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne sykkelruta starter på Brandbu Torg og følger Storlinna sørøstover på gang- og sykkelveg. Vi sykler rett fram i første kryss og kommer til gården Rosendal. På høgre side ligger gamle Rosendal mølle og mølledammen med en liten foss i elva Vigga. Vi fortsetter gjennom Storlinna, krysser elva Skjerva - og litt senere tar vi opp til venstre i Dales veg. Herfra og fram til rutas slutt - i 5 kilometer - er det mer eller mindre sammenhengende stigning (nesten 300 høgdemeter).

Fra Dales veg kommer vi inn på Amundrudvegen, og tar vil venstre - oppover forbi Jaren Cementfabrikk, og litt senere - Moen kirke. Vi tråkker oss videre, samtidig som vi gjerne kan kaste blikket tilbake og nyte utsikten mot Viggadalen og områdene rundt.

Vi passerer Moen sportsklubb sitt idrettsanlegg, der det flater ut litt. Men ny oppoverbakke venter, og etter en stund er vi oppe i krysset ved Amundrud. Herfra kan turen fortsette mot høgre - i rute 954 til Badstuvegen. Derfra kan man sykle videre både til Svera og Lygna, og videre innover Øståsen. Tar vi til venstre i dette krysset, kan vi følge rute 957 opp til Pålsætra og Løvstua.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Brandbu