Leinetajet - Hundstad - Svensrud

Rute nr: 1022
Lengde: 4.8 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Leinetajet er utgangspunktet for denne sykkelruta, nærmere bestemt krysset mellom Gomnesveien, Bønsnesveien og Hundstadveien. Ruta følger sistnevnte vei.

Du befinner deg nå nesten helt sør på Røyselandet, og fra veien er det nydelig utsikt over kulturlandskapet og Tyrifjorden. Du sykler gjennom områder med både korn- og gressproduksjon.

Etter å ha passert Hundstad, kommer du fram til Moeskummen. Her går rute 1026 rett fram, over til den andre siden av Røyselandet. Den går forbi Røyse skole og Hole kirke – til Helgelandsmoen. Men vår rute svinger mot høyre i dette krysset. Og herfra er det gang- og sykkelvei på siste del av ruta, ned bakken til Svensrud.

Fortsetter du rett fram herfra, kan du følge rute 1024 videre til Vik, eller du kan ta til venstre, der rute 1025 går til Svensrudmoen, Svingerud og Helgelandsmoen. Tar du til høyre, i rute 1023, kan du komme tilbake til utgangspunktet via Bønsnes.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
485 Holebygda rundt Botilrud Botilrud 29.9