Mo gård - Steinssletta

Rute nr: 1031
Lengde: 3.4 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne sykkelruta starter i krysset sør for Mo gård. Herfra følger du Jørgens Moes vei mot sør. Landskapet rundt deg er åpent og mer eller mindre helt flatt.

Ved Sørum dreier veien mer vestlig, og her fortsetter rute 1028 til Helgelandsmoen. Vår rute tar av til venstre her, ned en mindre grusvei som heter Fegata. Vel en kilometer senere, er du inne på asfalt igjen, og tar til venstre i Selteveien.

Hele denne ruta går over Steinssletta, et særdeles fruktbart område her i Holebygda. Sletta regnes som et av Norges kanskje aller beste jordbruksområder. Bl.a. er det store salatåkre og kornåkre her.

Det du kanskje ikke tenker på mens du nyter utsikten over dette flotte kulturlandskapet, er at det går et stort nett av skiløyper her vinterstid. Løypene preparerers av IL Holeværingen Løypelag.

I enden av Selteveien slutter vår rute. Fortsetter du mot høyre, på gang- og sykkelvei langs E16, kan du sykle til Vik i rute 1035. I motsatt retning går rute 1017 nordover til Botilrud, og rute 1036 til Kalkverket.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
487 Over Steinssletta og Mosmoen Steinssletta Steinssletta 14.3

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Mo gård