Vik - Steinssletta

Rute nr: 1035
Lengde: 2.6 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne ruta tar deg over Steinsåsen, for det meste på gang- og sykkelvei langs E16.

Fra Vik blir det først oppover et stykke, der du passer på å ta første til venstre etter start, slik at du kan benytte undergangen under E16. Etter å ha syklet over Viksveien (bro), fortsetter du på vestsiden av veien i nordlig retning.

På toppen har du fin utsikt mot Steinssletta, før du triller ned til dette flotte kulturlandskapet som oser av norgeshistorie. Dette er et fruktbart område med lite snø vinterstid. Det har vært jordbruk her i 4000 år. I dette området finnes det gravhauger fra vikingtiden.

Ruta ender rett etter at du har passert innkjøringen til Stein gård, ved Selteveien. Du kan gjerne fortsette syklingen på gang- og sykkelveien langs E16 til Botilrud (rute 1017), eller Kalkverket (rute 1036), men du kan også ta inn til venstre på Selteveien og sykle mot Mo gård (rute 1031) eller Svensrud (rute 1032).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
485 Holebygda rundt Botilrud Botilrud 29.9
370 Steinsfjorden rundt Sundvollen Sundvollen 28.5

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Vik