Breisjøen - Lilloseter

Rute nr: 160
Lengde: 1.8 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Til Breisjøen kommer du bl.a. fra Solemskogen (rute 150), Tonsenhagen (rute 176) eller Steinbruvann (rute 161).

Mens veiene i området rundt Breisjøen ligger i ganske flatt lende, må du nå forberede deg på en litt større fysisk utfordring. For her i krysset ved nordenden av Breisjøen starter nemlig oppstigningen mot Lilloseter.

Strekningen er på knapt 2 kilometer, og på veien opp gjennom Bispedalen stiger du vel 80 høydemeter. Og dermed er du framme på Lilloseter - ca. 360 meter over havet. Rute 341 går videre nordover til Sørskogen.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
223 Langtur fra Stovner Stovner Stovner 32.6
221 Langtur i Lillomarka Langsetløkka Langsetløkka 32.4
222 Rundtur i Lillomarka Årvoll Årvoll 16.4
202 Til sportsstuer i Lillomarka Solemskogen Solemskogen 13.8
56 Til topps i Lillomarka Solemskogen Solemskogen 27.4