Vestmarksetra - Furuholmen

Rute nr: 237
Område: Vestmarka
Lengde: 1.1 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Parkeringsplassen nedenfor Vestmarksetra – ved Franskleiv – er den viktigste innfallsporten til Vestmarka fra øst. Herfra går veien rett vestover mot Furuholmen, en strekning på vel en kilometer. Veien er asfaltert. I utgangspunktet befinner du deg 225 meter over havet, og du skal opp ca. 50 høydemeter før du er framme. Det er stigning helt fra start.

Halvveis passerer du et veikryss der rute 236 går til høyre - opp Grønlandsveien mot Grønland. Men du fortsetter rett fram, og kommer så fram til veidelet like før Furuholmen. Her har du to valgmuligheter: Du kan holde til venstre, forbi Furuholmen, og videre mot Gupu og Semsvannet (rute 242), eller du kan velge veien som går videre vestover mot Store Sandungen (rute 239). Det første stykket er denne ruta felles med rute 241 til Damvann.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
393 Fra vest til Oslo vest Spikkestad Huseby 53.6
371 Langs Askers grenser Sandvika Sandvika 59.2
488 LangsTyrifjorden og gjennom skogen Ringkollen Sandvika 82.2
358 Langtur rundt Oslomarka Grorud Sandvika 146.3
106 Rundtur fra Vestmarksetra Vestmarksetra Vestmarksetra 20.8
327 Sørøst i Vestmarka Sandvika Sandvika 27.2
274 Variert langtur fra nord til sør Grua Spikkestad 101.0