Heia - Solli gård

Rute nr: 257
Område: Vestmarka
Lengde: 4.0 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Dette er en eneste lang oppoverbakke – om vi da ser bort fra den siste kilometeren. Fra Heia på 196 meter over havet, går ferden opp til 380 meters høyde, så her er det skikkelige utfordringer for muskulaturen…

Du starter fra området mellom samfunnshuset og forretningene i sentrum. Her går Heiavegen, og denne følger du nordover. Ganske straks – ved Heiajordet – kommer du inn på en ny vei (Ovenstadvegen), og her tar du til høyre, med boligfeltet på venstre side. Etter litt stigning skal du atter svinge til høyre, inn på Bøvegen. Den følger du helt til du er på Øvre Bø, innunder lia opp mot Rognekollen.

I siste kryss før du kommer opp i skogen, har du en låve på høyre side. Her går det vei til venstre, og følger du den, kan du bl.a. komme vestover til Kraft (rute 248). Men du skal rett fram, opp lia, og nå starter selve klatringen. De neste 800 meterne stiger veien fra 285 til 380 meter over havet. Vel oppe, har du toppen av Rognekollen inne i skogen på venstre side.

Kort tid etter at veien har flatet ut, skal du forlate skogsbilveien og ta til høyre. Nå venter ca 600 meter på trillesti. Litt over midtveis på denne strekningen skal du ta til venstre, og etter et parti med myr og noe ulendt terreng, er du inne på grus igjen. Veien til venstre går mot Asdøltjern (rute 246), men du holder til høyre, og er straks framme i krysset nedenfor Solli gård.

Her har du flere alternative veier videre: rett fram mot Semsvannet (rute 244) og eventuelt Asker (rute 623), eller til venstre, opp forbi gården, Vestlia og videre til Store Sandungen (rute 245).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
121 Fra Lier til Asker Heia Semsvannet 16.5
393 Fra vest til Oslo vest Spikkestad Huseby 53.6
285 Helt vest i Marka Spikkestad Spikkestad 49.5
371 Langs Askers grenser Sandvika Sandvika 59.2
201 Til Asdøljuvet og store vestmarksvann Heia Heia 30.9

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Heia