Grua - Brovoll

Område: Nordmarka nord
Lengde: 11.0 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Du starter Grua stasjon, og nå skal du rett opp lia! Fra stasjonen sykler du først vel 100 meter nordover - så tar du inn til høyre på Nysetervegen. Når den asfalterte veien dreier mot høyre, fortsetter du rett fram på grus. Ca. 700 meter fra start begynner stigningen.

Og det er de tre første kilometerne er de tøffeste på denne sykkelruta. Fra ca. 385 moh. ved stasjonen, skal du opp i nesten 570 meters høyde. På vei opp lia passerer du Nysetra. På venstre side av veien (ca. 2 kilometer fra start) er det satt opp informasjonstavle som forteller om driften i Nysetergruvene i perioden 1888 til 1927. Rett ved siden av veien, på høyre side, ser du en av gruveinngangene.

Etter å ha passert bommen, får du Nysetertjern på høyre side. Snart begynner det å gå nedover igjen, du holder til høyre i krysset som passeres på vei nedover, og snart er du framme ved Langvatnet. En kort avstikker fører deg gjennom skogen og helt ned til vannet. Her er det fint å raste.

Veien går videre langs Korsvatnet før du så skal ytterligere nedover - nærmere bestemt til ca. 450 meters høyde. Nå befinner du deg i et veidele - vel 8 kilometer fra start - der det går vei til høyre i retning Råsjøkrysset (rute 225).

Du svinger til venstre her, og har nå stø kurs nordover. Fortsatt skal du ned ca. 50 høydemeter. I en venstresving går det en traktorvei til høyre (skiløype om vinteren) - oppover mot Snellingen, men du fortsetter på skogsbilveien fram til Brovoll.

Du er ikke ved veis ende før du har krysset under riksveien og kommet fram til Brovoll utfartsparkering, som ligger langs veien mot venstre. Nå ligger hele Hadelandsåsene framfor deg - og du kan ta deg videre nordover i rute 315 mot Skjerva eller ta rute 741 mot Roa. Disse rutene starter begge på Brovollvegen.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
350 Det beste fra Hadeland Grua Grua 68.5
168 Megatur fra nord Bleiken Spikkestad 173.2

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Grua