Lilloseter - Sørskogen

Oversiktskart

Beskrivelse

Det er ingen "strøken" skogsbilvei som går nordover fra Lilloseter. Men likevel er det fullt mulig å legge ut på sykkeltur i dette området. Traktorvei, sti og skogsbilvei er en helt grei kombinasjon.

Etter å ha kommet opp fra Breisjøen i rute 160, går turen nordover på en vei som ganske snart går over til å få status som traktorvei. Berg og røtter kan gjøre det utfordrende å holde seg på sykkelen, og etter hvert blir traktorvei til sti. Du passerer Rudsputten og kommer ganske snart fram til østsiden av Kjulstjern. Her er det fine bademuligheter.

Strekningen fra Lilloseter og hit er blåmerket. 1,6 kilometer fra start forlater du Kjulstjern, og har igjen grus under dekkene. Du sykler ned en liten bakke og tar til venstre. Om du sykler til høyre her, kommer du ned til Lillomarkskapellet og Sagtomta (rute 522).

Etter å ha tråkket opp en liten bakke, er du snart framme i nok et kryss. Holder du til venstre, kan du komme videre nordover til Fjellvang og Sinober i rute 523. Vår rute ender her, nedenfor Sørskogen, som ligger rett oppi bakken til høyre. På denne koselige markaplassen er det mat og drikke å få kjøpt om søndagene.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
223 Langtur fra Stovner Stovner Stovner 32.6
221 Langtur i Lillomarka Langsetløkka Langsetløkka 32.4
56 Til topps i Lillomarka Solemskogen Solemskogen 27.4