Ski - Rud

Rute nr: 343
Område: Sørmarka
Lengde: 4.9 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Ski stasjon er utgangspunktet, og du starter med å krysse Jernbanevegen, og sykle inn i Idrettsvegen (gågate). Så tar du til venstre, opp Skolevegen, og på toppen tar du til høyre. Dermed er du straks framme i rundkjøringen ved Ski skole. Her skal du holde til høyre, og sykle videre østover i Kirkevegen (fylkesvei 154).

På venstre side har du nå store, fine gårder, mens det fortsatt er tettbebyggelse på høyre. Etter ca 1,7 kilometer passerer du Ski middelalderkirke, en flott bygning fra 1100-tallet. Her skal du ta til venstre, inn på Eikjolvegen. Dermed er det slutt på gang- og sykkelvei, men samtidig er det betydelig mindre trafikk her enn på riksveien.

Ca 1,3 kilometer senere har du grus under dekkene, og etter knapt 2 kilometer til gjennom flott kulturlandskap, er du framme ved Rud. Fra krysset her går Bøhlervegen ned til Langhus (rute 345), mens rute 346 går forbi Eikjol og innover gjennom skogen - helt til Siggerud. Derfra er det forbindelse videre i flere retninger, bl.a. nordover til Østmarka.

Du kan også komme til Siggerud dersom du fortsetter rett fram ved Ski middelalderkirke. Rute 473 går dit via Skeidarkollen.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
182 Langt, men lett Siggerud Siggerud 43.7
179 På oldtidsvei og kongevei Bjørndal Bjørndal 36.2
183 Småtur fra Ski Ski Ski 12.1

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Ski