Mikkelsbonn - Lindeberget

Rute nr: 398
Område: Vestmarka
Lengde: 3.2 km
09.08.2019 09:31: Denne ruta er lagt ned. Beskrivelsen er tilgjengelig fortsatt.

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne sykkelruten ble besluttet fjernet fra kartet sommeren 2018.

Denne sykkelruten starter ut fra Mikkelsbonn, og følger blåmerket sti sydvestover i 0,5 km. Det er mulig å sykle deler av dette stykket, men belag deg på å måtte trille sykkelen. Helt i starten er dette samme trasé som skiløypen.

Så møter du skogsbilvei, og du sykler nordover på den drøyt 2 km. Du har da kommet frem til et veidele, og her sykler du til høyre frem mot Lindeberget. Det siste stykket er såpass bratt at du antagelig må trille sykkelen opp den siste bakken.

Hvis du hadde kjørt rett frem i dette veidelet, hadde du kommet ned til RV 285 ved Vannverksbommen (rute 396) eller eventuelt sydover via Toverudsetra mot Damvann (rute 397) eller Store Sandungen (rute 410).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km